Lev bærekraftig -bli lykkelig!

Her om dagen kom jeg over en rapport fra Dansk lykkeforskningsinstitutt ved navn «Sustainable Happiness. Why waste prevention may lead to an increase in quality of life» (les den her).

Som tittelen viser, kommer den fram til at folk som prøver å leve bærekraftig, og også mer spesifikt: kildesorterer eller lever søppelfritt, generelt er mer fornøyd med livet. Rapporten tar for seg det faktum at det ikke er et likhetstegn mellom konsum og lykke. I motsetning til hva reklamen forsøker å fortelle deg,  ser det ut til at å «ofre» ting for miljøet gir bedre livskvalitet, ikke dårligere. Det er ingen sammenheng mellom hvor mange ting man har, og hvor lykkelig man er. Heller tvert om.

rago1
Rago nasjonalpark i Nordland. Kanskje den fineste plassen jeg vet om.

Dette kommer ikke akkurat som en bombe på meg. Å leve på en måte som er meningsfylt, og som bidrar til en bedre verden, gir tilfredsstillelse og en tilværelsen med mer mening.

Det er også mye ved en bærekraftig livsstil som rent praktisk gjør livet bedre. Mange av mine tiltak går nettopp på dette å forenkle tilværelsen; færre (men bedre) ting, mindre søppel: færre distraksjoner og mer kvalitetstid.

Jeg gjør denne omstillingen i livet mitt, det Grønne Skiftet, om du vil, for å leve i tråd med mine verdier, men også fordi jeg faktisk mener det gir meg bedre livskvalitet. Og nå ser det ut til at forskningen er enig med meg. Kom igjen, bli lykkelig du også!

Lev bærekraftig -bli lykkelig!