Vindmøller og død

roan vindpark.1250x703
Roan vindpark. Foto: Teknisk Ukeblad

I disse dager åpner Roan vindpark, den største som er bygget i Norge hittil. Innbyggerne i Roan kommune gleder seg over nytt sykehjem og rassikre veier som følge av skatteinntekter fra vindparken, og verden gleder seg over nesten 1 TWh ny, fornybar energi. Allikevel er det meste som skrives om vindmøller idag negativt, flere utbygginger blir forsøkt hindret av sivil ulydighet, og selv i klimapartiet MdG har det vært forslag om å kutte ned på vindkraft. For meg virker som det er endel misforståelser ute og går, og mangel på å se de store sammenhengene. Jeg vil derfor prøve å rette opp dette med et innlegg.

Først litt om Norges kraftsystem og kraftproduksjon. Norge hadde i 2017 årsproduksjon på ca. 150 TWh (150 000 000 000 kWh), hvorav ca. 96% kommer fra vannkraft og 2% fra vindkraft (kilde). Vi hadde et forbruk på 134 TWh, det vil si at netto eksport var på ca. 16 TWh. Kraftutveksling med utlandet gjør at vi er mindre sårbare for variasjoner i nedbør, vi kan selge overskuddsenergi når det regner mye, og vi kan importere kraft når magasinene våre er tomme. Siden vi har mye bedre forutsetninger enn alle andre land i Europa til å produsere fornybar energi, kan vi også bidra til grønnere elektrisitet ved nettopp å eksportere kraft. Dette vil erstatte fossil energi, fra kull, olje og gass, og bidra til å redusere de totale klimagassutslippene. I tillegg bidrar vi til å redusere lokal forurensning, som er svært viktig for liv og helse. 23 000 mennesker i Europa dør årlig av kullforurensning (kilde).  Eksporten gir også inntekt til staten, som igjen kommer oss til gode. Overføringsnettet til utlandet har en kapasitet på drøyt 6000 MW, så vi kunne teoretisk sett ha eksport ca. 54 TWh, mer enn tre ganger så mye som vi eksporterer i dag.

Vi vil dessuten trenge mer elektrisitet i fremtiden, etterhvert som fossil energi erstattes av grønn elektrisitet. Selv om det private forbruket ikke er forespeilt å øke, fordi energieffektivisering utjevner økt bruk til f.eks. elbiler, har NVE beregnet at økt strømbruk i industrien og etablering av nye datasenteret vil kreve større produksjon av elektrisitet enn det vi har i dag (kilde). Totalt sett er det snakk om et økt forbruk på 23 TWh i 2040. Om vi legger til et økt «eksportpotensiale» på 38 TWh, er det rom for ca. 60 TWh ny, fornybar kraft.

Noe av denne økningen kan dekkes opp at økt effektivitet i eksisterende kraftsystem, som opprustning av gamle vannkraftverk og gammelt kraftnett, men når det gjelder vannkraftverk er det begrenset hva som er mulig å gjøre uten en totalomveltning av skattesystemet for vannkraft. Rene oppgraderinger uten utvidelser gir dessuten kun begrenset effekt, typisk under 10% økning. Det gjennomføres dessuten revisjonsprosesser av vannkraftkonsesjoner i tiden fremover, og da blir det krav om bl.a. slipp av mer vann utenom kraftverkene. Jeg gjorde i 2016 beregninger for representative vassdrag i forbindelse med et prosjekt på jobb, og kommet fram til et tap på ca. 8% som følge av krav til økt minstevannføring. Da er mesteparten av økningen som følge av oppgraderingene borte.

Hva med sol? La oss si at vi satte opp solceller på absolutt alle tak og fasader i Norge. Da ville vi, i følge denne artikkelen, ha produsert ca. 30 TWh. Det er kun halvparten av mitt «mål» på 60 TWh, og selv den mest entusiastiske solkraftfan vil nok være enig i at 30 TWh ikke er realistisk. NVEs anslag er på under en tiendedel.

Vi står derfor igjen med vindkraftverk. Ulempen med vindkraftverk er at de kan ha en viss miljøpåvirkning. Derfor krever NVE omfattende konsekvensutredninger før de gir tillatelse til utbygging. I motsetning til det som man kanskje får inntrykk av i media, gis det ikke tillatelse til utbygging i de mest sårbare områdene, eller hvis utbyggingen er svært negativ for miljøet. Men faktum er at all produksjon av energi har en miljøpåvirkning. Vannkraft fjerner vann fra vassdrag og demmer opp kunstige innsjøer, utvinning av silisium til solceller skjer i gruver eller massetak som ødelegger landarealer og kan gi lokal forurensning og vi har ikke ennå funnet en god måte å kvitte oss med radioaktivt avfall fra atomkraftverk.  Dette er allikevel bedre alternativer enn fossile energikilder som, i tillegg til lokal forurensning, koker kloden så den ikke lenger blir beboelig.

Hvorfor ikke heller bygge vindmøllene f.eks. i Tyskland? De gjør det også. Men vi trenger mer energi, og endel steder i Norge har svært gunstige vindforhold. Når man først setter opp en vindmølle, er det bedre at den ene vindmølla produserer mest mulig effektivt. Et annet sted måtte man kanskje ha satt opp tre tilsvarende møller for å produsere den samme energien.

Hva med andre alternativer? Hva med havvind? Jo, det er et alternativ. Det er større klimagassutslipp, fordi installasjonene er større og mer kompliserte, men det er mulig. Problemet er det koster ca. dobbelt så mye som vind på land. Hvis du vil ha havvind, må du derfor være villig til å betale dobbelt pris for strømmen. Og mange av dem som klager på vindkraft er vel også dem som klager på strømprisen?

Så med mindre du vil bo i en gamme ute i skogen, uten tilgang på strøm, så vil ditt liv påvirke naturen. Det er kanskje lettere å akseptere at inngrepene skjer der du ikke ser dem, f.eks. i Kina, der turutstyret ditt blir produsert. I motsetning til dem som bor på Stillehavsøyer som i ferd med å forsvinne, kjenner du ikke klimaendringene direkte på kroppen. Men hvor mange er du villig til å la dø for at du skal slippe å ha en vindmølle i bakgården din?

Det siste var egentlig tenkt som et retorisk spørsmål, men jeg fikk lyst til å regne på det. Kullkraftproduksjon i EU var på 670 TWh i 2017 i følge denne rapporten. Med 23 000 årlige dødsfall pga. kullforurensning, blir det 34 dødsfall per TWh. Den nye vindparken på Roan kan altså hindre 34 mennesker fra å dø, hvert år. For den nevnte vindparken på Frøya, hvor utbygningen er midlertidig stoppet, er det snakk om ca. 7 mennesker i året, eller ca. 200 mennesker over parkens levetid. I tillegg kommer selvsagt alle de millionene av menneskene som vil dø som følge av klimaendringer.

Vindmøller og død

Stem på miljøet!

Idag er det Stortingsvalg, og vi skal velge hvilken retning Norge skal ta mot framtida. Og det er én ting som er veldig mye viktigere enn alt annet: Vår sivilisasjons eksistens. Det er faktisk det som står på spill hvis vi ikke greier å få bremset klimaendringene.

Glem formueskatt, innvandring, bompenger og alkoholavgifter, det har overhode ingen betydning hvis halve jorda blir ubeboelig, og mesteparten av landbruksjorda ubrukelig. Så ta en kikk på disse figurene, og stem på et parti som har skjønt at vi ikke lenger kan ta opp mer olje fra havene våre:

GlobalTemp

Dette er hvordan det står til med den globale temperaturen.

 

funnet_vs_budsjett

Denne figuren viser hvor mye fossile brensler som vi allerede har funnet, sammenlignet med hvor mye vi faktisk kan ta opp (ca. 800 Gt mot 565 Gt). Allikevel har vi partier som ønsker å lete etter enda mer olje (Kilde: Carbon Tracker Initiative).

carbon budget

Denne figuren viser hvor lenge vi kan fortsette med utslipp i samme størrelse som vi har idag, og samtidig holde oss innenfor ulike klimascenarioer med en viss % sikkerhet. For å holde oss innenfor 1,5 grads oppvarming (noe som også er ganske krise) med 66% sikkerhet, kan vi kun forsette slik vi gjør idag i 4 år til (Kilde: IPCC). Det er altså på tide å gjøre noe NÅ!

Her kan du sjekke din stortingskandidat. Godt valg!

Stem på miljøet!

Omvisning i drivhuset

Som jeg nevnte i et tidligere i innlegg, satte pappa opp drivhus litt ut på sommeren i fjor, så i år er jeg så heldig å få dyrke de mer varmekjære plantene mine i mer egnede omgivelser. Det er stas, det!

Idag har jeg gjort første innhøstning, og tatt litt bilder i samme slengen, så nå blir det omvisning.

Drivhuset er på 10 kvadratmeter, og ser sånn her ut:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Drivhuset. Det er fire vinduer som kan åpnes + doble dører. Vi har (etter mye strev) installert automatisk lufting på to av vinduene, mens de to andre bare står åpne.

Til bursdagen min i mai fikk jeg både vindusåpnere og vannesystem, så i teorien skal plantene i drivhuset greie seg selv. Det har imidlertid vist seg å være vanskeligere enn som så å få passe mengde vann på riktige planter, så enn så lenge ligger tomatplantene på grensen til drukningsdøden, men jeg satser på at vi får fiksa det før ferien setter inn.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tomatplanter (og noen agurker). Tomatene ble flytta inn litt tidlig, og gikk nesten dukken noen kalde netter tidlig i mai, men de fleste har greid seg ok.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I vår bygde jeg en hylle, for å få plass til dobbelt så mye chili og paprika. Jeg var litt bekymra for lite lys til plantene som står på gulvet, men det ser ut til å gå bra.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
I år prøver jeg for første gang å dyrke aubergine (til venstre). Sorten heter Rosita, og jeg er veldig spent på hvordan den blir!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg har tre typer chili. Dette er svart Jalapeno, som viser seg å bli rød når den blir moden. Jeg lurer på om jeg egentlig burde tatt bort noen blomster, sånn at planten får brukt mer energi på å modne frukt, men de er jo så fine!
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Paprika av typen Ferenc Tender.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Paprika Yesil Tatli
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Chilipepper Bulgarian Carrot
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er en melonplante. Jeg prøvde meg i fjor også, men det ble ikke noe frukt. Håper på bedre lykke i år.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tomat av typen Taxi
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Little leaf, en pickelsagurk, men den kan også spises frisk når den er liten. Jeg lurer på om denne har vokst seg litt for stor… Jeg har også slangeagurken Tanja
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tomat Quadro. Jeg har en drøm om å hermetisere mine egne tomater, og da skal disse være godt egnet. Vi får se.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Cherrytomat Naranja. Disse er nesten modne (de skal være orange)
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Til bursdagen min fikk jeg også tre drueplanter, hvorav den ene er plassert i drivhuset. Det blir nok ikke druer i år, men kanskje til neste år?
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dagens fangst består av masse chili, litt paprika, en agurk og to små tomater. Jeg tror ikke jeg rekker å gjøre noe med chiliene med én gang, så tenker å putte dem rett i fryseren.
Omvisning i drivhuset

Ferietips: Gøteborg

Jeg fortsetter med svenske byer, og denne gangen er det Gøteborg sin tur. Kun 3,5 time fra Oslo med buss, allikevel hadde jeg aldri «vært turist» i Gøteborg før kjæresten og jeg fant ut at vi ville ta oss en tur dit i påska.

Gøteborg er noe helt annet en Stockholm, og mangler kanskje de største attraksjonene, men veier opp for det med masse annet. Det er en grønn by, med parker og store grøntområder, så er du glad i urbant turliv vil du stortrives i Gøteborg. Ellers er vi jo fortsatt i Sverige, så utvalget av vegetarisk mat er en fryd, og om du trenger å gjøre noen bærekraftige innkjøp, finnes det garantert en butikk for deg.

I Göteborg kan du:

 • Spasere i den nydelige botaniske hagen, se verdens eneste Påsketre (tre som opprinnelig fantes på Påskeøya), beundre orkideene i drivhuset og spise lunsj på caféen.
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Vårblomster i botanisk hage i begynnelsen av april
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Fjellstien i botanisk hage
  Vegetarisk og kortreist i caféen i Botanisk hage
  Namnam

   

 • Gå tur på Haga, kikke i småbutikker, spise verdens største kanelbolle eller vegetarisk buffet
  Hagabullen

  Mat fra En Deli i Haga
 • Se på utsikten (eller solnedgangen) fra Skansen Kronan
  Up, up, up, up the stairs we go!

  Skansen Kronan
 • Dra på båttur på kanalene

  paddan-43-1
  Ok, det var ikke så veldig fristende tidlig i april, men jeg kan se for meg at det er topp om sommeren (foto fra Gøteborgs turistbyrå).
 • Ha piknik i drivhuset hos Trädgårdsforeningen
  Trädgårdsforeningen er en av Europas best bevarte 1800-tallsparker, og det nydelige Palmehuset er fra 1878
  Inne i huset (bak palmene) er det bord og stoler, perfekt til en piknik

  Siden vi var der i april, var det mest interessant å være i drivhuset, men om sommeren skal parken, og spesielt rosehagen, også være veldig fin.
 • Oppleve innendørs regnskog og nordisk akvarium på Universeum
  universeum
  Akvarium på Universeum. Jeg er ikke veldig fan av å putte dyr i bur, men Universeum har i det minste fokus på utdanning heller enn underholdning (foto hentet fra Gøteborgs Turistbyrå).

  universeum-regnskog-43-1
  Innendørs regnskog på Universeum (foto hentet fra Gøteborgs turistbyrå)
 • Dra i fornøyelsesparken Liseberg (husk å ta med matpakke og drikkeflaske, så slipper du å kjøpe overpriset, dårlig mat og produsere masse søppel)

  liseberg-43-1
  Liseberg er Nordens største fornøyelsespark. Den var ikke åpnet for sesongen da vi var i Gøteborg, men er åpen nå (foto hentet fra Gøteborgs turistbyrå)
 • Gå i bruktbutikker, butikker for bærekraftig mote, og i økobutikken Fram, som har et fantastisk utvalg i mat i løsvekt, og masse annet fint til å leve et miljøvennlig liv.
  Haga-4
 • Te og krydder i løsvekt hos Fram.

  thrive
  Klesbutikken Thrive fokuserer på bærekraft

Noen flere tips?

Ferietips: Gøteborg

Før du kjøper den tingen…

Truth_in_Advertising.png
«Truth in Advertising» av Lena Singla. Del av the Dark Cellars Project.

Før du kjøper den tingen, still deg selv disse spørsmålene:

 1. Trenger jeg den virkelig? Eller har jeg bare lyst på den?
 2. Skyldes mitt behov for denne tingen reklame eller annen markedsføring?
 3. Har jeg lyst på tingen for å komme i bedre form, bli penere, smartere eller kulere? Hvis ja, vil den faktisk hjelpe meg til å bli det?
 4. Kan jeg oppnå målet mitt på en annnen måte, uten å skaffe meg tingen?
 5. Hvor mange timer vil jeg måtte jobbe for å tjene nok til å kjøpe denne tingen? Er det noe annet jeg kunne brukt den tiden på som ville gitt meg større glede i livet mitt?
 6. Er det noe jeg allerede eier som kan brukes istedet?
 7. Ønsker jeg virkelig å bruke tid på å tørke støv av, vaske og vedlikeholde tingen? Ønsker jeg å bruke plass til å oppbevare tingen?
 8. Hvis tingen erstatter noe jeg allerede har, hva er galt med den gamle?
 9. Hvis jeg virkelig trenger den, er det mulig å låne den fra familie, venner eller naboer?
 10. Hvis jeg absolutt må eie den, går det an å få tak i den brukt?

Dette er fritt etter en liste jeg fant på Pinterest, som igjen kommer fra boka Enoughness. Spørsmålene traff meg ganske godt, så derfor ville jeg gjerne dele dem med dere. Det er lettere å unngå forbruksfesten når man innser at livet er bedre uten, sant?

Før du kjøper den tingen…

Ferietips: Stockholm

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flyreiser utgjør en svært stor del av nordmenns klimagassutslipp, og det kan virke umulig å redusere det. For det går jo ikke an å oppleve noe uten å ta fly, sant? Det er helt feil. For å motbevise det, tenkte jeg å skrive noen innlegg med tips til ferier som ikke involverer fly. Siden jeg bor i Oslo, er det nok først og fremst beregnet på folk som bor her i nærheten. Så jeg må bare beklage til dere andre.

Toget til Stockholm bruker 5 timer fra Oslo S, så det tar omtrent like lang tid som å fly (om du inkluderer transport til og fra flyplass, sikkerhetskontroll og venting), men er veldig mye mer behagelig, billigere og mye mer miljøvennlig. Det er kort nok til at det er overkommelig å ta en weekend-tur, men den svenske hovedstaden har nok å by på til å være borte adskillig lenger.

Jeg var i Stockholm for første gang som voksen sommeren 2015, og storkoste meg, så da noen venninner lurte på om jeg ville bli meg igjen sommeren 2016, var det ingen tvil om at jeg kom til å takke ja.

Stockholm er en europeisk storby, med attraksjoner i verdensklasse. Svenskene er i tillegg flere lysår foran oss nordmenn når det gjelder miljøbevissthet, så vegansk og vegetarisk mat finnes overalt, og om du leter etter «hållbar mote», er Stockholm virkelig stedet å dra.

Når du er i Stockholm, kan du:

 • leie bysykkel. Et bysykkelkort som varer 3 dager koster 90 kroner. Superpraktisk måte å komme seg rundt på.

  bike
  Bysykler (foto: citybikes.se)
 • ta en sykkeltur på Djurgården, og spise lunsj på Rosendals Trädgård. Grønnsakene du spiser er dyrket i hagen du sitter i, og du kan kjøpe med deg blomster fra selvplukk
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Selvplukk av blomster! Hvor fint er ikke det?

  rosendal
  Rosendals trädgårdscafe (foto: Visit Stockholm)
 • oppleve gammelt håndverk på Skansen. Skansen er folkemuseum (og dyrepark) med fantastisk plassering på Djurgården.
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Skansen

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Bane opp til Skansen
 • se moderne kunst på Moderna MuseetOLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • ta en båttur til skjærgården, eller til Drottningholm slott.

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Drottningholm, kongens residens.
 • bli fascinert av Wasa-skipet

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Ikke bare er Vasaskipet superkult, museet rundt skipet er også veldig bra.
 • dra på bruktshopping i Södermalm, eller kikke i butikker med miljøvennlig mote

  rectangle_big_retina
  Bruktshopping i Stockholm (foto: Visit Stockholm)
 • sykle til Skogskyrkogården, og ta rådyr på fersken i å spise tulipaner

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  Rådyrene koser seg i skogskirkegården
 • se solgangen over Gamla Stan fra Monteliusvägen
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • spise vegetarisk buffet og slappe av i hengekøyene hos Hermans
  hermans

  hermans_yoell_064
  Hermans. Foto fra restaurantens nettside.
 • bli rørt av viktige fotografier på Fotografiska museet

  QUARRY WITH LION
  Foto av Nick Brant, utstilling «Inherit the Dust»
 • vandre rundt i Gamla Stan

  rectangle_big_retina (1)
  Gamla Stan (foto: Visit Stockholm)

I tillegg er det er drøss av andre gode museer (som Nordiska museet og Historiska museet), om du er interessert i det, og helt sikkert en masse annet som jeg ikke har opplevd. Har du kanskje noen supertips?

 

Ferietips: Stockholm

Hjemmelaget kombucha

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Av kjæresten min til jul fikk jeg en kombucha-kultur (SCOBY, som det kalles) og en bok om fermentering, og da var det ingen vei tilbake. Jeg har blitt en kombucha-brygger.

Hva er kombucha? Kombucha er fermentert te, og minner veldig om brus. Smaken er søt og syrlig, med kullsyre. Hvor søt og hvor syrlig kommer an på hvor lenge den har fermentert.

Hvorfor kombucha? Om du surfer på helsekostsider og kombuchanettsteder, vil du finne mange påstander om hvor bra kombucha er for deg, men dette skal nok tas med en klype salt. Jeg har riktignok funnet enkeltstudier som viser at kombucha kan være bra for immunforsvaret, men det er gjort såpass lite forskning på det at det egentlig ikke kan trekkes noen bastante konklusjoner.

Kombucha er først og fremst en leskedrikk. Den lages fordi det er godt, og er et søppelfritt alternativ til brus. Fint å servere om du får gjester på besøk, eller å ta med seg som vertinnegave om du drar på besøk selv. Kombucha fungerer også veldig godt til blandevann, om du er glad i å mikse drinker.

Om du vil lage kombucha selv, er oppskriften som følger:

Ingredienser
4 liter vann

2-3 ss grønn eller svart te (eller 8 teposer)
200-400 g sukker (kommer an på hvor sterk du vil ha kombuchaen)
4 dl ferdig kombucha*

1 SCOBY

*Om du ikke har ferdig kombucha, kan dette erstattes med 1 dl eddik og 3 dl vann. Poenget er å lage et surt miljø, slik at det er de riktige bakteriene som får overtaket i brygget.

Kok opp vannet, tilsett te og la det trekke til teen er ferdig. Løs opp sukkeren i teen, og la den avkjøle seg. Ha over i passende beholder (unngå metall), legg i scobyen, og dekk til med klede. La stå i romtemperatur uten direkte sollys til kombuchaen er ferdig. Dette tar 1-3 uker, avhengig av temperatur. Smak på kombuchaen med jevne mellomrom, og tapp den på flasker når du synes den smaker godt.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Grønn te til kombuchaen. Det går også an å bruke teposer.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Det går an å bruke Norgesglass eller en bakebolle også, men det er aller mest praktisk med en beholder med kran, så det er lett å smake på kombuchaen underveis. Silen er for å sile ut tebladene.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Etter å ha helt oppi den søte teen, tilsettes ferdig kombucha (10% av totalmengde) for å få riktig pH på brygget.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Dette er en SCOBY. Den tilsettes teen når den er blitt romtemperert.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Beholderen dekkes med klede (her kjøkkenhåndkle), og settes en plass der det ikke er sollys.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Når teen fermenteres, dannes det en ny SCOBY på toppen av kombuchaen. Her har jeg flyttet på beholderen underveis, slik at den første SCOBY’en som ble dannet falt ned i teen, og så har det dannet seg enda en ny en på toppen av kombuchaen. Derfor er det her tre SCOBYer i beholderen.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg smaker på kombuchaen underveis, og tapper den når jeg synes den smaker godt.

Når den tappes på flasker, kan du også tilsette smakselementer. En teskje med revet ingefær gir en kombucha som minner om ingefærbrus, friske, frosne eller tørkede bær kan fungere godt, eller du kan blande i fruktjuice. Om du vil ha mer kullsyre, tilsetter du litt ekstra sukker i flaskene før du lukker dem igjen.

Etterhvert som du brygger kombucha, vil scobyen formere seg, og lage nye «scoby-babyer». Disse oppbevares i kombucha i romtemperatur, og kan gis bort til folk som har lyst til å prøve å lage kombucha. Jeg har fire stykker i en glasskrukke hjemme hos meg, så om du bor i Oslo, og har lyst til å prøve, er det bare å si ifra, så kan du få en!

Hjemmelaget kombucha

Det spirer! Her er min planteplan for 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Plantehylle (fra IKEA) med lys. Nederst har jeg tomme potter, samt boksen min med frø. I bøtta til høyre er det jord.

Bloggen har vært stille en stund, men hjemme hos meg er det masse liv. I år har jeg nemlig utvidet produksjonen med en hylle med vekstlys, sånn at jeg kan så tidligere og få flere og bedre planter. I fjor ble det ikke noe paprika eller chili i det hele tatt, for jeg sådde dem alt for sent (i slutten av mars). I år (eller rettere sagt i fjor) sådde jeg i romjula, så nå har jeg massevis av små chiliplanter som koser seg under vekstlys i stua. 19 planter er kanskje litt i overkant av hva jeg egentlig trenger, men sånn går det når grobarheten plutselig er 95%. Det er uansett ganske trivelig å tjuvstarte våren, og få det litt grønnere i stua.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Små chilispirer, samt litt salat, i øverste hylle, og større chiliplanter nederst. Alle ble sådd samtidig, men noen har vokst bedre enn andre.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Plantelyset er LED-lys, og har timer, slik at det er ca. 14 timer på og 10 timer av.

Ellers har jeg også fått tomat- og auberginefrø i jorda. Det er kanskje littegrann tidlig, men jeg får heller ha plantene en stund i vinduskarmen om de skulle bli for store før det er varmt nok til å plante dem ut. Chili, paprika, aubergine og tomat skal uansett bo i drivhus, så da tenker jeg de bør kunne flytte ut i mai.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Årets tomater. Jeg trodde jeg hadde en pakke til (av sorten Roma), men finner den ikke. Jaja, det blir nok bra allikevel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jeg har glemt å hente gamle aviser til å lage såpotter av, så nå har jeg sådd i noen gamle potter som jeg fant hos foreldrene mine. Du får dem tilbake, mamma!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

For å huske hva jeg skal så videre i vår, og til hvilke tidspunkter, har jeg også laget meg en planteliste. Den er som følger:

Januar
Så inne
Chili: Espelette, Black Jalapeno, Bulgarian Carrot
Paprika: Ferenc Tender, Yesil Tatli

Februar
Så inne
Tomat: Quadro, Taxi, Roma og Naranja
Aubergine: Rosita

Vintersådd ute
Gulrot: Amsterdam Forcing (sommergulrot)
Salat: Salatblanding, ruccola
Spinat: Matador
Reddik: French breakfast
Hvitløk (skulle egentlig blitt plantet på høsten, men det glemte jeg)

Mars
Så inne
Agurk: Tanja (slangeagurk)
Melon: Sweet Granite
Vårløk: Idun
Persille: Gigante di Napoli
Timian
Grønnkål: Westland Winter
Rosenkål: Groninger

April
Så inne
Mais: Painted mountain (mais til maismel)
Gresskar: Howden, Rouge vit Etampes
Squash: Gold Rush
Basilikum: Italiensk Storbladig Basilika
Ringblomst

I kjøkkenhagen
Spinat: Bloomsdale Long Standing
Gulrøtter: Gulrotmiks og Flakker 2 (vintergulrøtter)
Reddik: French breakfast og reddikmiks
Salat
Jordskokk

Mai 
I kjøkkenhagen
Sukkererter: Carouby de Mausanne og Engelsk Sabel
Reddik: French breakfast og reddikmiks
Salat: Fedco Green Mix
Rødbeter: Cylindra
Poteter
Pastinakk: Student
Bønner: Blauhilde og Purple Queen
Blomkarse

Ok, ok, dette er kanskje i overkant mange sorter for min lille kjøkkenhage, men jeg har jo lyst til å dyrke ALT. Jeg får vel prøve å begrense mengden litt (for det gikk jo kjempebra med chili- og paprikasådden).  Om det skulle bli helt fullt, får jeg prøve å gi bort planter til venner som har balkong.

Jeg kjøper så godt som alle mine frø fra Runåbergs fröer. De er økologiske, har godt utvalg i gamle sorter, og er ikke hybrider (F1). Det er en svensk nettbutikk, men portoen er rimelig, de sender frøene i en konvolutt uten plast, og er vanligvis raske. Husk bare å holde bestillingen på under 350 kroner, ellers blir pakken sittende fast i tollen, og det blir veldig dyrt.

Ellers på dyrkefronten har jeg fått boka Alle fingra gröna i julegave. Den er skrevet av en av mine favorittbloggere, Farbror Grön. Boka er superfin, og veldig «to the point», med all info som en bybonde trenger. Anbefales på det varmeste!

Det spirer! Her er min planteplan for 2017

Kan du leve søppelfritt i én uke?

Zero-Waste-Week-1024x683

I morgen , mandag, starter Zero Waste Week, en årlig kampanje for å øke bevisstheten rundt søppel. Vi nordmenn produserer svimlende 440 kg avfall i året. Hver. Er dette god bruk av jordas begrensede ressurser? Svaret er åpenbart «nei». Jeg er overbevist om at vi må endre måten vi tenker på søppel på, og en søppelfri uke er en god anledning til å bli mer oppmerksom på hvor mye søppel vi omgir oss med . Vil du bli med?

En uke uten å produsere noe som helst avfall (papir og plast til resirkulering teller også med) høres kanskje uoverkommelig ut, men det trenger ikke være så vanskelig å redusere søppelberget dramatisk. Bevisste valg i hverdagen, og litt planlegging, kan være alt som skal til.

Her er mine tips for en søppelfri uke:

 1. Ta med vannflaske, handlenett og ev. kaffekopp (hvis du pleier å kjøpe kaffe til å ta med). Legg det i veska nå, så husker du det.
 2. Si «nei takk» til engangsprodukter som sugerør og engangsbestikk. Mye er helt unødvendig (det går faktisk an å drikke brus uten sugerør), eller kan elimineres ved litt planlegging. Vet du at du skal grille i parken, så ta med en flergangsgrill og spisesaker.20150607_154828
 3. Bruk klut. Prøv å dropp sminkeservietter og tørkerull i en uke, og bruk klut i stedet. Fortrinnsvis to forskjellige kluter. OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 4. Bruk opp mat du allerede har i kjøleskapet. Søppelfri uke er en god anledning til å gjøre en kjøleskapsopprydding, og bruke opp de vasne gulerøttene som ligger innerst i grønnsaksskuffen (de er supergode i gryteretter).
 5. Prøv å legge merke til emballasje i matbutikken. Er det mulig å velge alternativer med mindre emballasje? Kanskje det er en idé å ta en uke som vegetarianer? Grønnsaker og frukt finnes det mye av i løsvekt, og tørre linser/bønner har vanligvis lite emballasje i forhold til hvor mye mat man får. Om du har løsvektsbutikker i nærheten (som Mølleren Sylvia og Ekte Vare i Oslo), er dette også et bra tidspunkt å oppsøke dem på! Ellers kan det være lurt å ikke ha en helt fast plan om hva du skal handle, men heller se hva slags matvarer du finner, og improvisere matlagingen rundt disse.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 6. Shoppestopp. Siden det bare er snakk om én uke, burde det ikke være så vanskelig å unngå å kjøpe ting (utover mat)?
 7. Matavfall som eggeskall og kaffegrut er ikke søppel, så ikke kast det i restavfallet. Matavfall inneholder mye vann, og reduserer derfor virkningsgraden på forbrenningsanlegget (det vi at det blir mindre produsert energi) når det brennes sammen med restavfallet. Når matavfall brennes, går også næringsstoffene tapt. Om renovasjonsetaten der du bor ikke samler inn matavfall, og du ikke har egen kompost, kan du legge matavfallet i en bøtte med lokk, og grave det ned i et blomsterbedd på slutten av uka. P2212795.JPG
 8. Det er greit å ikke være perfekt. Søppel har en tendens til å snike seg inn på en når man minst venter det. Når dette skjer: ta vare på søpla du produserer denne uka. Det er supernyttig å se hvor problemområdene er, sånn at man kan lage en plan for å forbedre seg.

Flere tips finnes under taggen søppelfri her på Grønne hensikter, og hvis du melder deg opp på Zero Waste Week sin mailingliste, får du mail med nyttige tips gjennom uka. Det har jeg gjort!

Kan du leve søppelfritt i én uke?

I kjøleskapet hjemme er det øl

Øl som jeg har kjøpt i løsvekt! Det har seg nemlig slik at det idag åpnet en ny fantastisk butikk i Oslo; ølbutikken Growleriet. I tillegg til diverse håndverksøl på flasker, selger de øl fra tapp i 2-liters growlere. Og når man har drukket opp øllet sitt (f.eks. i Sofienbergparken), tar man rett og slett flasken med seg tilbake i butikken, og får den fylt opp på nytt igjen. Hvor kult er ikke det? Og miljøvennlig, ikke minst! Jeg har tidligere snakket om å kjøpe lokalt øl, og øl på tapp. Her får du begge deler, og kan til og med ta det med deg hjem.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Påfyll av growlere.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Growleriet holder til i Seilduksgata 26 på Grünerløkka
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Perfekt øl i parken.
I kjøleskapet hjemme er det øl